กราฟปิระมิดแสดงแนวโน้มประชากร เขตสุขภาพที่ 1

เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องแนะนำให้ใช้ Browser Google chrome หรือ Mozilla firefox หรือ IE เวอร์ชั่นล่าสุด ที่ Resolution 1920*1080

หากพบข้อบกพร่องหรือปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.พะเยา โทร 054-409-124   Reload

ผู้ใช้งานวันนี้ 1 ip