การเกิดมีชีพ (สูติบัตร)

    เลือกหน่วยงาน:   
 ส่งออกเป็นไฟล์ Excel
ข้อมูลการคลอดเพศนน.แรกคลอด <2500นน.แรกคลอด 2500-2999นน.แรกคลอด >2999แม่อายุ <15 ปีแม่อายุ 15-19 ปีแม่อายุ >19 ปี
ปี พ.ศ.จน.คลอดชายหญิงจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
25563,6381,8351,8033208.801,22933.782,08957.42140.3837010.173,25489.44
25573,4811,8351,6463088.851,18434.011,98957.14150.4347913.762,98785.81
25583,3331,6471,6862858.551,16534.951,88356.5070.2141012.302,91687.49
25599,9995,0824,9171,04110.413,46834.685,49054.91330.331,13411.348,83288.33
25603,0231,6031,4202257.4496431.891,83460.67180.6031010.252,69589.15
งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
 602 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-409123-5 โทรสาร: 054-409125