สถานการณ์โรคระบาด เรียงตามอัตราป่วยปี 2561 และค่ามัธยฐาน 5 ปี (แหล่งข้อมูล : รง.506)

  เลือกอำเภอ :   
 ส่งออก Excel
 ดูทุกโรคโดยไม่จัดกลุ่มโรค
 
ตรวจสอบโรคที่ค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์สูงกว่าค่ามัธยฐาน
รายละเอียดโรคข้อมูลการป่วย/ตาย ปี 2561 (อัตรา:แสนปชก.)ข้อมูลจำนวนป่วยย้อนหลัง 5 ปี
รหัสชื่อโรคดูเพิ่มจำนวนป่วยอัตราป่วย จำนวนตายอัตราตายมัธยฐาน ปี 2560ปี 2559ปี 2558ปี 2557ปี 2556
02DiarrhoeaLink2,0860.0000.0011,04410,06712,59811,0445,78011,997
18PyrexiaLink5370.0000.003,6314,4865,6875,2581,4494,908
31PneumoniaLink4420.0010.002,3322,2801,5561,7751,2802,332
14H.conjunctivitisLink490.0000.00951702749566344951
03Food PoisoningLink1480.0000.008621,1521,3916924181,002
71Hand,foot and mouth diseaseLink920.0000.006419501,191674180914
37S.T.D.,total (37-41,79-81)Link490.0000.00495596585519174501
17ChickenpoxLink730.0000.00475603487485453389
15InfluenzaLink7590.0000.003352,0932,9701,374569300
10Hepatitis,total (10-12,69-70)Link150.0000.00137128919943137
44Scrub TyphusLink100.0000.0013496397552197
26D.H.F,Total (26,27,66)Link00.0000.00131772023127736
08TyphoidLink00.0000.0041192068116
72MelioidosisLink40.0000.00403757281674
52MumpsLink20.0000.00392020251150
58Mushroom poisoningLink20.0000.0034191336334
43LeptospirosisLink20.0000.00242712141235
54Meningitis,uns.Link20.0000.001010119313
74Scarlet feverLink10.0000.0094822902
05Dysentery (05,06)Link20.0000.00814236823
82Streptococcus suisLink00.0000.0062315764
21Measles,total (21-22)Link00.0000.00635625
55Eosinophilic MeningitisLink00.0000.003010113
09ParatyphoidLink00.0000.003203013
28Encephalitis,total (28,29)Link10.0000.00216722
73Cassava poisoningLink00.0000.00204024
30MalariaLink00.0000.00200102
78AEFILink00.0000.00102111
16RubellaLink00.0000.00000000
25Tetanus inc.Neo.(25,53)Link00.0000.00011001
01CholeraLink00.0000.00000000
24PertussisLink00.0000.00000000
36Yaw,infectiousLink00.0000.00000000
46TrichinosisLink00.0000.00000000
85BotulismLink00.0000.00000000
19Meningococcal MeningitisLink00.0000.00000000
23DiphtheriaLink00.0000.00000000
68Kala azarLink00.0000.00000000
42RabiesLink00.0000.00000000
45AnthraxLink00.0000.00000000
84Chikungunya feverLink00.0000.00000000
65Acute Flaccid ParalysisLink00.0000.00030000
76FilariasisLink00.0000.00000000
83BrucellosisLink00.0000.00000000
20PoliomyelitisLink00.0000.00000000
งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
 602 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-409123-5 โทรสาร: 054-409125