โรคที่เป็นสาเหตุการป่วยการตายในประชากรจังหวัดพะเยา เรียงจากคะแนนรวม* มากไปหาน้อย

      (แหล่งข้อมูล : ทะเบียนผู้ป่วยใน รพ.ของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดพะเยา และทะเบียนการตายจากกระทรวงมหาดไทย)

  ปี พ.ศ. :   เลือกอำเภอ :   
 ส่งออกเป็นไฟล์ Excel
โรคที่เป็นสาเหตุของการป่วยการตายอัตราป่วย,ตายต่อแสนปชก.และผลรวมYLL,RWค่าคะแนนของการป่วย,การตาย, YLL และ RW (แจกแจงความถี่)
รหัสโรคชื่อโรคดูเพิ่มอัตราตายอัตราป่วยผลรวม YLLผลรวม RWคะแนนรวม*คะแนนตายคะแนนป่วยคะแนนYLLคะแนนRW
086โรคไตวาย(N17-N19)Link54.501,272.844,646.7211,208.70391091010
066ความดันโลหิตสูง(I10-I15)Link19.221,421.121,163.337,541.112441037
074ปอดบวม(J12-J18)Link52.17213.554,315.341,605.752310292
069โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)Link52.8193.364,890.30878.7522101101
012โลหิตเป็นพิษ(A40-A41)Link53.2328.945,080.75199.1422101101
031เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)Link40.7758.304,262.15700.42198191
034เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)Link39.0863.583,262.31458.66178171
076โรคของทางเดินหายใจส่วนล่างเรื้อรัง(J40-J47)Link25.98533.551,766.143,579.31175444
052เบาหวาน(E10-E14)Link17.11432.591,342.422,260.79144433
096อุบัติเหตุการขนส่ง(V01-V99)Link17.11262.972,996.051,100.43134261
067โรคหัวใจขาดเลือด(I20-I25)Link27.2559.352,391.91513.32125151
080โรคของตับ(K70-K76)Link19.8651.542,523.14337.49114151
083โรคของระบบกล้ามเนื้อกระดูกและเนื้อเยื่อประสาน(M00-M99)Link6.76156.73726.851,367.5582222
020โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)Link6.76146.591,103.78948.2682231
003อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสัณนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ(A09)Link2.11551.93169.031,244.6681412
101การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)Link7.8235.911,183.8680.2772131
030เนื้องอกร้ายที่ลำไส้ใหญ่ เร็คตัมและทวารหนัก(C18-C21)Link6.13116.81611.421,621.0572122
068โรคหัวใจอื่น(I26-I52)Link7.18140.68618.76736.5062121
029เนื้องอกร้ายที่กระเพาะอาหาร(C16)Link5.7021.97665.77341.5062121
005วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)Link6.7695.68686.43716.7062121
092ภาวะบางอย่างที่เกิดในระยะปริกำเนิด(P00-P96)Link0.21245.8774.151,326.9861212
036เนื้องอกร้ายที่เต้านม (C50)Link6.3481.96711.10590.1962121
082โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง(L00-L98)Link4.86167.29467.82900.1751211
056ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมเนื่องจากการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท(F10-F19)Link1.48208.48198.52892.1651211
093ความผิดปกติ ความพิการแต่กำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ(Q00-Q99)Link1.0639.29312.53105.8741111
073ไข้หวัดใหญ่(J10-J11)Link0.42114.4862.41164.0641111
027เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปากและคอหอย(C00-C14)Link2.538.24277.1959.1041111
019โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส(B15-19)Link0.424.4446.8219.9441111
079แผลเปื่อยกระเพาะอาหารและดูโอดินั่ม(K25-K27)Link0.8439.2975.55499.3841111
098อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)Link6.760.00987.720.0042020
006วัณโรคอื่น ๆ(A17-A19)Link0.217.8214.2881.9441111
004โรคติดเชื้ออื่น ๆ ของลำไส้(A01-A08)Link0.21129.0621.50185.8741111
085โรคของหน่วยไตและโรคของเนื้อเยื่อระหว่างท่อไต(N00-N15)Link1.27107.9479.86427.6541111
028เนื้องอกร้ายที่หลอดอาหาร(C15)Link1.272.96125.7975.0641111
033เนื้องอกร้ายที่กล่องเสียง(C32)Link0.841.6963.8816.3441111
037เนื้องอกร้ายที่ปากมดลูก(C53)Link3.8010.35470.4264.6741111
038เนื้องอกร้ายอื่น ๆ และที่มิได้ระบุส่วนของมดลูก(C54-C55,C57)Link0.632.1155.2612.2141111
039เนื้องอกร้ายที่รังไข่(C56)Link2.112.53300.7116.4241111
040เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก(C61)Link1.694.86128.7578.6341111
032เนื้องอกร้ายที่ตับอ่อน(C25)Link1.903.59215.7128.1741111
042เนื้องอกร้ายที่เยื้อหุ้มสมอง สมอง และส่วนอื่น ๆ ของระบบประสาทส่วนกลาง(C70-C72)Link2.961.48337.1912.4041111
043เนื้องอกร้ายลิมโฟมาที่ไม่ใช่โรคฮอดกินส์(C82-C85)Link0.214.6525.3372.7341111
044เนื้องอกร้ายมัลติเปิลมัยอิโลมา และเนื้องอกชนิดร้ายของพลาสมาเซลล์(C90)Link0.210.6317.803.4641111
045ลิวคีเมีย(C91-C95)Link4.0110.35414.14104.9941111
049โลหิตจาง(D50-D64)Link1.27134.55208.73285.0641111
053ภาวะทุพโภชนาการ(E40-E46)Link0.210.6310.724.2141111
059เยื่อหุ้มสมองอักเสบ(G00,G03)Link0.426.9747.8472.0441111
041เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ(C67)Link0.6313.1039.1683.7441111
065ไข้รูมาติกเฉียบพลันและโรคหัวใจรูมาติกเรื้อรัง(I00-I09)Link0.420.8439.303.9741111
100การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากการสัมผัสกับสารเป็นพิษ(X40-X49)Link0.210.0025.330.0021010
099การสัมผัสควัน ไฟและเปลวไฟ(X00-X09)Link0.210.0037.210.0021010
097การพลัดตก(W00-W19)Link2.530.00303.770.0021010
102การทำร้ายผู้อื่น(X85-Y09)Link2.110.00271.790.0021010
งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
 602 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-409123-5 โทรสาร: 054-409125