โรคที่เป็นสาเหตุการป่วยการตายในประชากรจังหวัดพะเยา เรียงจากคะแนนรวม* มากไปหาน้อย

      (แหล่งข้อมูล : ทะเบียนผู้ป่วยใน รพ.ของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดพะเยา และทะเบียนการตายจากกระทรวงมหาดไทย)

  ปี พ.ศ. :   เลือกอำเภอ :   
 ส่งออกเป็นไฟล์ Excel
โรคที่เป็นสาเหตุของการป่วยการตายอัตราป่วย,ตายต่อแสนปชก.และผลรวมYLL,RWค่าคะแนนของการป่วย,การตาย, YLL และ RW (แจกแจงความถี่)
รหัสโรคชื่อโรคดูเพิ่มอัตราตายอัตราป่วยผลรวม YLLผลรวม RWคะแนนรวม*คะแนนตายคะแนนป่วยคะแนนYLLคะแนนRW
086โรคไตวาย(N17-N19)Link50.081,307.154,058.7310,804.30391010910
066ความดันโลหิตสูง(I10-I15)Link25.891,307.791,548.707,077.212651047
074ปอดบวม(J12-J18)Link54.75251.034,194.411,974.552310292
012โลหิตเป็นพิษ(A40-A41)Link48.5926.744,496.35171.432191101
096อุบัติเหตุการขนส่ง(V01-V99)Link25.25264.614,854.531,193.612053102
069โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69)Link46.2690.404,023.63700.29209191
076โรคของทางเดินหายใจส่วนล่างเรื้อรัง(J40-J47)Link32.89507.582,008.293,476.32207454
031เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22)Link40.9549.024,049.19521.47198191
034เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34)Link38.6257.723,128.33501.74178171
067โรคหัวใจขาดเลือด(I20-I25)Link38.2063.663,223.59373.98167171
052เบาหวาน(E10-E14)Link20.58409.551,509.452,185.68154443
080โรคของตับ(K70-K76)Link18.6750.932,562.30316.92124161
101การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84)Link10.8236.291,808.5077.2982141
020โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24)Link7.43137.081,275.96796.4782231
068โรคหัวใจอื่น(I26-I52)Link9.34129.021,076.89691.2672131
005วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16)Link9.7692.31997.63701.7972131
003อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสัณนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ(A09)Link4.67469.81343.251,006.3871411
030เนื้องอกร้ายที่ลำไส้ใหญ่ เร็คตัมและทวารหนัก(C18-C21)Link5.94120.74558.381,586.2572122
045ลิวคีเมีย(C91-C95)Link5.5210.19689.6583.4462121
056ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมเนื่องจากการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท(F10-F19)Link3.82182.70600.87770.8161221
092ภาวะบางอย่างที่เกิดในระยะปริกำเนิด(P00-P96)Link2.12229.81754.09835.9661221
083โรคของระบบกล้ามเนื้อกระดูกและเนื้อเยื่อประสาน(M00-M99)Link4.03146.21386.471,203.8861212
037เนื้องอกร้ายที่ปากมดลูก(C53)Link6.158.49674.6348.9962121
036เนื้องอกร้ายที่เต้านม (C50)Link5.7384.24604.89557.5062121
082โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง(L00-L98)Link5.31144.08407.30763.9751211
027เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปากและคอหอย(C00-C14)Link4.885.94525.0030.9351121
049โลหิตจาง(D50-D64)Link1.91230.87152.19485.2651211
098อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74)Link7.210.001,125.070.0052030
085โรคของหน่วยไตและโรคของเนื้อเยื่อระหว่างท่อไต(N00-N15)Link1.7081.91154.66338.0741111
088การตั้งครรภ์ที่สิ้นสุดโดยการแท้ง(O00-O08)Link0.2163.8742.61169.2641111
006วัณโรคอื่น ๆ(A17-A19)Link0.857.85114.4669.5241111
093ความผิดปกติ ความพิการแต่กำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ(Q00-Q99)Link1.0635.86366.92103.9341111
079แผลเปื่อยกระเพาะอาหารและดูโอดินั่ม(K25-K27)Link0.4241.5949.52426.5941111
004โรคติดเชื้ออื่น ๆ ของลำไส้(A01-A08)Link0.4287.4342.96120.1441111
033เนื้องอกร้ายที่กล่องเสียง(C32)Link0.421.7031.9117.4641111
028เนื้องอกร้ายที่หลอดอาหาร(C15)Link1.064.03113.4445.5841111
038เนื้องอกร้ายอื่น ๆ และที่มิได้ระบุส่วนของมดลูก(C54-C55,C57)Link1.494.24121.2631.3841111
039เนื้องอกร้ายที่รังไข่(C56)Link2.126.79270.9556.0241111
032เนื้องอกร้ายที่ตับอ่อน(C25)Link2.334.88222.7543.6841111
041เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ(C67)Link1.0611.67117.4886.7841111
042เนื้องอกร้ายที่เยื้อหุ้มสมอง สมอง และส่วนอื่น ๆ ของระบบประสาทส่วนกลาง(C70-C72)Link1.271.2785.386.7041111
043เนื้องอกร้ายลิมโฟมาที่ไม่ใช่โรคฮอดกินส์(C82-C85)Link0.425.9459.6080.5641111
019โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส(B15-19)Link0.647.0077.6636.0441111
053ภาวะทุพโภชนาการ(E40-E46)Link1.490.4278.531.9041111
059เยื่อหุ้มสมองอักเสบ(G00,G03)Link1.065.52148.4452.6041111
029เนื้องอกร้ายที่กระเพาะอาหาร(C16)Link4.0319.31456.16207.9041111
040เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก(C61)Link2.335.09142.5956.2441111
100การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากการสัมผัสกับสารเป็นพิษ(X40-X49)Link0.210.0047.200.0021010
099การสัมผัสควัน ไฟและเปลวไฟ(X00-X09)Link1.060.00138.130.0021010
008บาดทะยัก(A33-A35)Link0.210.0017.740.0021010
097การพลัดตก(W00-W19)Link3.820.00325.910.0021010
102การทำร้ายผู้อื่น(X85-Y09)Link2.120.00355.570.0021010
งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
 602 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-409123-5 โทรสาร: 054-409125