แม่ตาย | ลูกตาย (รง.ก1 ก2)

  ปี พ.ศ. :
สถานบริการที่รายงานพื้นที่รับผิดชอบรายละเอียดการคลอด การตายของแม่ การตายของลูก
ชื่อสถานบริการเดือนที่PCUCODEรหัสหมู่บ้านอายุแม่ลูกตายแม่ตายอายุเด็กขณะตายครั้ง ancApgar1Apgar2ข้อมูลกก่อนคลอดตายในครรภ์นน.ลูก
โรงพยาบาลพะเยา1066045605010635100400ฟังFHSไม่ได้1980
066115605060427100100EFW<200 R/O IUGR11,870
066155605120541100300ส่งต่อมาจาก รพ.ดอกคำใต้ เจ็บครรภ์กำหนด03,320
06568560114011610010001,636
104125604031322100100R 10 Fetal distress13,610
06564560110042910020000
066285607010118100100เจ็บครรภ์ 03.00 น.11,650
066055605030535100200เจ็บครรภ์ ลูกไม่ดิ้น12,790
2066015604030126010100ครรภ์ครบกำหนด03,050
8065615601080245100200014,060
1206628560701073810050000
สถานีอนามัยหงส์หิน6065795602040339100200เด็กไม่ดิ้น พบลูกเสียชีวิตในครรภ์แล้ว ฉีดยาเร่งคลอ12,000
โรงพยาบาลเชียงคำ1065765602030127100100เด็กไม่ดิ้นมา 3 วัน0700
065895603101836100000เด็กดิ้นน้อยลงก่อนมา รพ. 1 วัน02,980
  20100200ทารกไม่ดิ้น 5 วัน11,250
44100100พบความดันโลหิตสูง0610
6066175606010428100300case Hydrocefalus01,540
7066185606010734100000ทารกไม่ดิ้น 5 วันก่อนมา รพ.13,630
  หมายเหตุ 1 = ใช่ | 0 = ไม่ใช่
งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
 602 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-409123-5 โทรสาร: 054-409125