ประชากรทะเบียนราษฎร์

  ข้อมูล : ปี พ.ศ. :
 ส่งออกเป็นไฟล์ Excel
ปีรหัสอำเภอชื่อเภอประชากรรวมเพศชายเพศหญิงดูข้อมูลตำบล
2560560100อำเภอเมืองพะเยา125,23860,23964,999Link
2560560200อำเภอจุน49,30223,80025,502Link
2560560300อำเภอเชียงคำ69,68334,61235,071Link
2560560400อำเภอเชียงม่วน18,8259,3969,429Link
2560560500อำเภอดอกคำใต้69,18133,54735,634Link
2560560600อำเภอปง52,25326,14826,105Link
2560560700อำเภอแม่ใจ33,78316,47017,313Link
2560560800อำเภอภูซาง31,84315,79416,049Link
2560560900อำเภอภูกามยาว21,14510,12411,021Link
รวมทั้งจังหวัด471,253230,130241,123Link
งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
 602 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-409123-5 โทรสาร: 054-409125