ประชากรทะเบียนราษฎร์

  ข้อมูล : ปี พ.ศ. :
 ส่งออกเป็นไฟล์ Excel
ปีรหัสอำเภอชื่อเภอประชากรรวมเพศชายเพศหญิงดูข้อมูลตำบล
2559560100อำเภอเมืองพะเยา121,05258,10862,944Link
2559560200อำเภอจุน49,42723,87825,549Link
2559560300อำเภอเชียงคำ75,36737,39637,971Link
2559560400อำเภอเชียงม่วน18,8589,4209,438Link
2559560500อำเภอดอกคำใต้69,50833,79135,717Link
2559560600อำเภอปง52,29626,16026,136Link
2559560700อำเภอแม่ใจ33,89616,56717,329Link
2559560800อำเภอภูซาง31,77115,78115,990Link
2559560900อำเภอภูกามยาว21,25510,20911,046Link
รวมทั้งจังหวัด473,430231,310242,120Link
งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
 602 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-409123-5 โทรสาร: 054-409125