สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE (แหล่งข้อมูล : Hosxp;Takis)

เลือกหน่วยงาน:   เข้าสู่ระบบเพื่อดูรายชื่อ
โปรแกรมกำลังเริ่มประมวลผล รอสักครู่... บริเวณนี้จะถูกแสดงด้วยกราฟแทน.
ผลงานกลุ่มอายุ 6-24 ปีกลุ่มอายุ 25 ปีขึ้นไป
อำเภอชายหญิงชายหญิง
รหัสชื่ออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละเป้าหมายผลงานร้อยละเป้าหมายผลงานร้อยละเป้าหมายผลงานร้อยละ
560100เมืองพะเยา13,0895,55142.4111,8815,25844.2645,85214,54831.7345,34116,17835.68
560200จุน6,0936,093100.006,5406,540100.0015,53515,535100.0017,09717,097100.00
560300เชียงคำ7,0076,72996.036,9526,952100.0022,4393,91517.4523,7864,43618.65
560400เชียงม่วน1,6571,657100.001,5341,534100.005,7703,85866.865,9853,72262.19
560500ดอกคำใต้6,2334,22267.745,9304,27172.0224,8737,92831.8725,7048,72333.94
560600ปง6,7616,761100.006,6546,654100.0016,00314,29989.3516,07114,50090.22
560700แม่ใจ3,9543,954100.004,1944,194100.0011,27611,16499.0112,34212,342100.00
560800ภูซาง4,6994,699100.004,9884,988100.0013,3648,75865.5313,17810,16777.15
560900ภูกามยาว2,6472,647100.002,7062,706100.006,5594,28665.356,8004,73469.62
รวม 45,52342,40393.1543,12643,126100.00159,85285,14953.27163,31292,53556.66
งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
 602 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-409123-5 โทรสาร: 054-409125