สถานการณ์โรคระบาด เรียงตามอัตราป่วยปี 2562 และค่ามัธยฐาน 5 ปี (แหล่งข้อมูล : รง.506)

  เลือกอำเภอ :   
 ส่งออก Excel
 ดูทุกโรคโดยไม่จัดกลุ่มโรค
 
ตรวจสอบโรคที่ค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์สูงกว่าค่ามัธยฐาน
รายละเอียดโรคข้อมูลการป่วย/ตาย ปี 2562 (อัตรา:แสนปชก.)ข้อมูลจำนวนป่วยย้อนหลัง 5 ปี
รหัสชื่อโรคดูเพิ่มจำนวนป่วยอัตราป่วย จำนวนตายอัตราตายมัธยฐาน ปี 2561ปี 2560ปี 2559ปี 2558ปี 2557
02DiarrhoeaLink3,4130.0000.0011,04412,15710,06712,59811,0445,780
18PyrexiaLink1,5250.0000.003,6315,0464,4865,6875,2581,449
31PneumoniaLink9520.0030.002,3322,8252,2801,5561,7751,280
14H.conjunctivitisLink1160.0000.00951553702749566344
03Food PoisoningLink3950.0000.008621,1541,1521,391692418
71Hand,foot and mouth diseaseLink730.0000.006419049501,191674180
37S.T.D.,total (37-41,79-81)Link740.0000.00495384596585519174
17ChickenpoxLink2360.0000.00475481603487485453
15InfluenzaLink1,3820.0000.003352,2102,0932,9701,374569
10Hepatitis,total (10-12,69-70)Link420.0000.00137140128919943
44Scrub TyphusLink130.0000.001348896397552
26D.H.F,Total (26,27,66)Link220.0000.00131173772023127
08TyphoidLink10.0000.004117192068
72MelioidosisLink60.0000.00402837572816
52MumpsLink30.0000.00391220202511
58Mushroom poisoningLink20.0000.0034381913363
43LeptospirosisLink50.0000.00242227121412
54Meningitis,uns.Link10.0000.001013101193
74Scarlet feverLink80.0000.00912482290
05Dysentery (05,06)Link30.0000.00813142368
82Streptococcus suisLink00.0000.00630231576
21Measles,total (21-22)Link00.0000.00613562
55Eosinophilic MeningitisLink00.0000.00300101
09ParatyphoidLink00.0000.00322030
28Encephalitis,total (28,29)Link00.0000.00221672
73Cassava poisoningLink00.0000.00200402
30MalariaLink00.0000.00200010
78AEFILink00.0000.00140211
16RubellaLink00.0000.00010000
25Tetanus inc.Neo.(25,53)Link10.0000.00001100
01CholeraLink00.0000.00000000
24PertussisLink00.0000.00000000
36Yaw,infectiousLink00.0000.00000000
46TrichinosisLink00.0000.00010000
85BotulismLink00.0000.00000000
19Meningococcal MeningitisLink00.0000.00000000
23DiphtheriaLink00.0000.00000000
68Kala azarLink00.0000.00000000
42RabiesLink00.0000.00000000
45AnthraxLink00.0000.00000000
84Chikungunya feverLink00.0000.00000000
65Acute Flaccid ParalysisLink00.0000.00023000
76FilariasisLink00.0000.00000000
83BrucellosisLink00.0000.00000000
20PoliomyelitisLink00.0000.00000000
งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
 602 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-409123-5 โทรสาร: 054-409125