กราฟแสดงสถานการณ์โรคระบาด จำแนกรายสัปดาห์ กลุ่มอายุ รายพื้นที่ | ตารางข้อมูลรายพื้นที่สรุปยอด ณ ปัจจุบันและป่วยในช่วง 4 สัปดาห์ ล่าสุด

 (แสดงผลกราฟได้เฉพาะการเปิดใช้งานด้วย Internet Exploler เท่านั้น)

                 
ดูภาพรวมโรคระบาดทุกโรค 
ดูระบบเตือนภัย 
โปรแกรมกำลังเริ่มประมวลผล รอสักครู่... บริเวณนี้จะถูกแสดงด้วยกราฟแทน.
 
โปรแกรมกำลังเริ่มประมวลผล รอสักครู่... บริเวณนี้จะถูกแสดงด้วยกราฟแทน.
 
โปรแกรมกำลังเริ่มประมวลผล รอสักครู่... บริเวณนี้จะถูกแสดงด้วยกราฟแทน.
จำแนกตามอำเภอประชากร|ป่วย/ตาย ปี 2560 (อัตราต่อแสน ปชก.)สัปดาห์นี้ข้อมูลจำนวนป่วย 3 สัปดาห์
รหัสอำเภอดูเพิ่มประชากรป่วยอัตราป่วยตายอัตราตายค่ามัธยฐานป่วยก่อน 1 สัปดาห์ก่อน 2 สัปดาห์ก่อน 3 สัปดาห์
560100เมืองพะเยาLink123,4183024.3100.0000000
560200จุนLink49,72836.0300.0000010
560300เชียงคำLink75,33111.3300.0000000
560400เชียงม่วนLink18,94800.0000.0000000
560500ดอกคำใต้Link69,885710.0200.0000000
560600ปงLink52,35235.7300.0000000
560700แม่ใจLink34,134720.5100.0000000
560800ภูซางLink31,669928.4200.0000020
560900ภูกามยาวLink21,37400.0000.0000000
รวมLink473,4306012.6700.0010030
  หมายเหตุ : ระดับจังหวัด-ตำบลใช้ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ระดับหมู่บ้านใช้ประชากรจาก HDC (*** ข้อมูลจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
 602 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-409123-5 โทรสาร: 054-409125