กราฟแสดงสถานการณ์โรคระบาด จำแนกรายสัปดาห์ กลุ่มอายุ รายพื้นที่ | ตารางข้อมูลรายพื้นที่สรุปยอด ณ ปัจจุบันและป่วยในช่วง 4 สัปดาห์ ล่าสุด

                 
ดูภาพรวมโรคระบาดทุกโรค 
ดูระบบเตือนภัย 
โปรแกรมกำลังเริ่มประมวลผล รอสักครู่... บริเวณนี้จะถูกแสดงด้วยกราฟแทน.
 
โปรแกรมกำลังเริ่มประมวลผล รอสักครู่... บริเวณนี้จะถูกแสดงด้วยกราฟแทน.
 
โปรแกรมกำลังเริ่มประมวลผล รอสักครู่... บริเวณนี้จะถูกแสดงด้วยกราฟแทน.
จำแนกตามอำเภอประชากร|ป่วย/ตาย ปี 2560 (อัตราต่อแสน ปชก.)ข้อมูลจำนวนป่วย 4 สัปดาห์
รหัสอำเภอดูเพิ่มประชากรป่วยอัตราป่วยตายอัตราตายสัปดาห์นี้ก่อน 1 สัปดาห์ก่อน 2 สัปดาห์ก่อน 3 สัปดาห์
560100เมืองพะเยาLink123,4182822.6900.000002
560200จุนLink49,72800.0000.000000
560300เชียงคำLink75,33100.0000.000000
560400เชียงม่วนLink18,94800.0000.000000
560500ดอกคำใต้Link69,885710.0200.000112
560600ปงLink52,35235.7300.000011
560700แม่ใจLink34,134514.6500.000001
560800ภูซางLink31,66939.4700.000000
560900ภูกามยาวLink21,37400.0000.000000
รวมLink473,430469.7200.000126
  หมายเหตุ : ระดับจังหวัด-ตำบลใช้ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ระดับหมู่บ้านใช้ประชากรจาก HDC (*** ข้อมูลจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
 602 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-409123-5 โทรสาร: 054-409125