กราฟแสดงสถานการณ์โรคระบาด จำแนกรายสัปดาห์ กลุ่มอายุ รายพื้นที่ | ตารางข้อมูลรายพื้นที่สรุปยอด ณ ปัจจุบันและป่วยในช่วง 4 สัปดาห์ ล่าสุด

 (แสดงผลกราฟได้เฉพาะการเปิดใช้งานด้วย Internet Exploler เท่านั้น)

                 
ดูภาพรวมโรคระบาดทุกโรค 
ดูระบบเตือนภัย 
โปรแกรมกำลังเริ่มประมวลผล รอสักครู่... บริเวณนี้จะถูกแสดงด้วยกราฟแทน.
 
โปรแกรมกำลังเริ่มประมวลผล รอสักครู่... บริเวณนี้จะถูกแสดงด้วยกราฟแทน.
 
โปรแกรมกำลังเริ่มประมวลผล รอสักครู่... บริเวณนี้จะถูกแสดงด้วยกราฟแทน.
จำแนกตามอำเภอประชากร|ป่วย/ตาย ปี 2562 (อัตราต่อแสน ปชก.)สัปดาห์นี้ข้อมูลจำนวนป่วย 3 สัปดาห์
รหัสอำเภอดูเพิ่มประชากรป่วยอัตราป่วยตายอัตราตายค่ามัธยฐานป่วยก่อน 1 สัปดาห์ก่อน 2 สัปดาห์ก่อน 3 สัปดาห์
560100เมืองพะเยาLink125,23821.6000.0010000
560200จุนLink49,30212.0300.0000000
560300เชียงคำLink69,6832535.8800.0020000
560400เชียงม่วนLink18,82500.0000.0000000
560500ดอกคำใต้Link69,18122.8900.0000000
560600ปงLink52,25311.9100.0010000
560700แม่ใจLink33,78300.0000.0000000
560800ภูซางLink31,84300.0000.0000000
560900ภูกามยาวLink21,14500.0000.0000000
รวมLink469,241316.6100.00120000
  หมายเหตุ : ระดับจังหวัด-ตำบลใช้ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ระดับหมู่บ้านใช้ประชากรจาก HDC (*** ข้อมูลจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
 602 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-409123-5 โทรสาร: 054-409125