อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ข้อมูลอำเภอจุน จังหวัดพะเยา

คำขวัญอำเภอ

พระธาตุขิงแกง แหล่งปลาเค้า ค่าวหงส์หิน ถิ่นเวียงลอ พืชผลเกษตรเพียงพอ ข้าวก่ำงาม

ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ

เลขที่ 361 ม.1 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน 56150 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5445-9234

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน พะเยา 56150 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5445-9224,0-5445-9043

ข้อมูลทั่วไป

1.ประวัติความเป็นมา

      อำเภอจุน (คำเมือง: ) เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพะเยา เดิมเป็นเมืองเก่า ชื่อ “เวียงลอ” เป็นเมืองที่มีอารยธรรม รุ่งเรืองมานาน ร่วมสมัยกับเมืองพะเยา ซึ่งเป็นอาณาจักรหนึ่งของล้านนาไทย ตามหลักฐานพงศาวดารฉบับหอสมุดแห่งชาติ เขียนไว้ว่า พญาเจือง หรือขุนเจิง (พ.ศ. 1625 – 1705) ได้เกณฑ์ผู้คนจากเวียงลอ ไปรบกับพวกแกว ที่มาตีเมือง เงินยางโดยใช้วิธีตีกลองนีนทะเภรี ป่าวลี้พล เมืองพระเยา เมืองลอ พ.ศ. 1770 พวกฮ่อแมนตาตอก ยกทัพมาตีอาณาจัการล้านนา ก็ตีเอาเมืองลอด้วย แต่ยกเว้นเมืองน่าน

2.เนื้อที่/พื้นที่

571.231 ตร.กม.

3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป

ฤดูร้อนอากาศร้อนมาก และหนาวมากในฤดูหนาว

ที่มา : ศูนย์บริการอำเภอ (http://www.amphoe.com) และ วิกิพีเดีย
งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
 602 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-409123-5 โทรสาร: 054-409125