อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ข้อมูลอำเภอปง จังหวัดพะเยา

คำขวัญอำเภอ

พระธาตุดอยหยวกคู่เมือง นามลือเลี่องภูลังกา รักษ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง ถ้ำผาตั้งตระการตา ตาดซาววางามล้ำเลิศ แหล่งกำเนิดแม่น้ำยม

ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ

56 หมู่ที่3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5449-7239

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา 56140 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5449-7334

ข้อมูลทั่วไป

1.ประวัติความเป็นมา

      อำเภอปง (คำเมือง: ) เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพะเยา คำว่า ปง สำเนียงตามภาษาท้องถิ่นว่า ป๋ง แปลว่า วางไว้ก่อน ตามตำนานพระธาตุดอยหยวกได้รากศัพท์เดิมมาจากคำว่า ปลงโทษ หรือ สมาโทษ โดยในสมัยพุทธกาลได้มีพญานาคของ ปลงโทษ ต่อพระพุทธเจ้า ต่อมาภายหลังได้สร้างพระธาตุดอยหยวกและสร้างเมืองขึ้น เรียกว่า เมืองป๋ง

2.เนื้อที่/พื้นที่

1,783.452 ตร.กม.

3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป

3 ฤดู ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว

ที่มา : ศูนย์บริการอำเภอ (http://www.amphoe.com) และ วิกิพีเดีย
งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
 602 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-409123-5 โทรสาร: 054-409125