อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

ข้อมูลอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

คำขวัญอำเภอ

ภูกามยาวดอยงาม ดินแดนสามพระธาตุ ประวัติศาสตร์เมืองเก่า อู่ข้าวลุ่มน้ำอิง

ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ

37 หมู่ที่ 17 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 054-888132-3

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 0-5449-7334

ข้อมูลทั่วไป

1.ประวัติความเป็นมา

      อำเภอภูกามยาว (คำเมือง: ) เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพะเยา เมืองพะเยาเป็นเมืองที่เก่าแก่แหล่งล้านนาไทย เดิมชื่อ “พุกามยาว” หรือ “พยาว” หรือ “ ภูกามยาว” ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 1638 ครั้งเมื่อพ่อขุนเงินหรือราวเงินเรือง กษัตริย์แห่งราชวงศ์ละวะจักรราช ผู้ครองเมืองหิรัญนครเงินยาง(อำเภอเชียงแสน) ได้ทรงมอบให้ขุนศรีจอมธรรม โอรสองค์ที่ 2 ไปครองหัวเมืองฝ่ายใต้ ซึ่งตั้งอยู่ที่ภูเขาชมพูหรือด้วน ซึ่งลาดลงสู่แม่น้ำสายตา(แม่น้ำอิง) ต่อมาในปี พ.ศ. 1711 พระองค์ทรงทราบว่าเมืองภูกายยาวนี้เคยเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อน แต่รกร้างไปเป็นเวลานาน พ่อขุนเงินและขุนจอมธรรมจึงทรงรับสั่งให้ข้าราชบริพารมาสู่เมืองพะเยา แล้วทรงรับสั่งให้ลงมือแผ้วถางขุดค้นหาเมืองเรียบร้อยแล้ว ได้จำกำหนดเขตพันนา(ตำบล) จำนวน 36 พันนา บริเวณกิ่งอำเภอภูกามยาวเดิมเป็นที่ตั้งของเขตพันนาลิน ประกอบด้วย บ้านปอ บ้านกว้าน บ้านทั่ง บ้านม่วงคำ บ้านเคน บ้านเรียน อำเภอเมืองพะเยา ในปี 2520 ได้มีพระบรมราชโองการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดพะเยาขึ้น โดยแยกมาจากจังหวัดเชียงราย และเนื่องจากอำเภอเมืองพะเยา จ.พะเยา มีอาณาเขตที่กว้างขวางพลเมืองมีมาก ท้องที่บางตำบลอยู่ห่างไกลจากอำเภอ และสภาพท้องที่โดยทั่วไปมีแนวโน้มที่จะมีความเจริญเพิ่มขึ้นในด้านต่างๆ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการปกครองและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน กระทรวงหมาดไทยจึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยแบ่งพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา เพื่อจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ 1 แห่ง ชื่อว่า “กิ่งอำเภอภูกายยาว” ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2540 เป็นต้นไป ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกา ตั้งกิ่งอำเภอภูกามยาว เป็น "อำเภอภูกามยาว" เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2550

2.เนื้อที่/พื้นที่

202.83 ตร.กม.

3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กันยายน ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม -มกราคม

ที่มา : ศูนย์บริการอำเภอ (http://www.amphoe.com) และ วิกิพีเดีย
งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
 602 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-409123-5 โทรสาร: 054-409125