อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ข้อมูลอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

คำขวัญอำเภอ

พระเจ้าทองทิพย์คู่ถิ่น แหล่งทำกินหนองเล็งทราย มากมายสวนลิ้นจี่ รสดีมะพร้าวเผา

ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ

ถนนพหลโยธิน อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5449-9231

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ถ.พหลโยธิน หมู่1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5449-9230,0-5449-9386

ข้อมูลทั่วไป

1.ประวัติความเป็นมา

      อำเภอแม่ใจ (คำเมือง: ) เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพะเยา จัดตั้งในปี พ.ศ. 2448 ขึ้นอยู่กับเชียงราย พ.ศ.2457 บูรณะเป็นตำบลหนึ่งของ อำเภอพาน 24 กรกฎาคม 2506 ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอขึ้นกับ อำเภอพาน 28 กรกฎาคม 2508 ยกฐานะเป็นอำเภอแม่ใจ จ.เชียงราย พ.ศ. 2520 เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพะเยา

2.เนื้อที่/พื้นที่

300.761 ตร.กม.

3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป

ฤดูร้อน ( มีนาคม - พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 28.85 องศา) ฤดูฝน (มิถุนายน- ตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 2708 องศา) ฤดูหนาว (พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 21.45 องศา)

ที่มา : ศูนย์บริการอำเภอ (http://www.amphoe.com) และ วิกิพีเดีย
งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
 602 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-409123-5 โทรสาร: 054-409125