อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ข้อมูลอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

คำขวัญอำเภอ

ดอกคำใต้เมืองคนงาม วัฒนธรรมหลากหลาย มากมายหัตถกรรม พระธาตุงามจอมไคร้ ร่องช้างแหล่งอาศัย มากน้ำใจชาวประชา

ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ

ตำบลดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5449-1489

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ตำบลดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5449-1492

ข้อมูลทั่วไป

1.ประวัติความเป็นมา

      ประวัติ คำว่า”ดอกคำใต้” หมายถึงต้นกระถินเทศ ซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมลักษณะของดอกเป็นสีเหลืองคล้ายดอกไมยลาพ มีหนามแหลมคม สมัยก่อนขึ้นอยู่หนาแน่น ในพื้นที่ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้

      อำเภอดอกคำใต้ (คำเมือง: ) เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพะเยาและอยู่ใกล้กับตัวเมืองพะเยามากที่สุด อยู่ห่างตัวเมืองเพียง 18 กิโลเมตร ดอกคำใต้เป็นที่รู้จักกันในนามแม่หญิงงามดอกคำใต้ ซึ่งผู้หญิงในอำเภอดอกคำใต้นั้นมีความงดงามทั้งหน้าตาและกิริยา สมกับเป็นหญิงงามแห่งเมืองเหนือ ประวัติอำเภอดอกคำใต้ ในสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี ซึ่งมีพ่อขุนรามคำแหงเป็นกษัตริย์ ได้มีสัมพันธ์ไมตรีอย่างดียิ่งกับ เมืองภูกามยาว( จังหวัดพะเยาในปัจจุบัน ) ซึ่งมีพ่อขุนงำเมืองเป็นกษัตริย์ พ่อขุนรามคำแหงได้เสด็จมาเยี่ยมเป็นประจำ โดยยกขบวนช้าง ม้า บริวาร มาเป็นอันมาก โดยเสด็จผ่านทางเวียงโกศัย( เมืองแพร่ ) ผ่านมาทางอำเภอดอกคำใต้ จนถึงเมืองภูกามยาว จนเกิดรอยตีนช้าง ตีนม้า เมื่อฝนตกทำให้น้ำไหลตามรอยตีนช้าง ตีนม้า จนกลายเป็นร่องลึก เรียกว่า “แม่น้ำร่องช้าง” ประชาชนเห็นว่าเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์จึงมาตั้งบ้านแปงเมืองอยู่ตามลำน้ำ และประกอบกับสองฝั่งลำน้ำร่องช้างมีต้นดอกคำใต้ขึ้นเป็นอันมาก จึงตั้งชื่อชุมชนนี้ว่า บ้านดอกคำใต้ ต่อมาชุมชนมีขนาดใหญ่ขึ้น และยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อ พ.ศ. 2397 และถูกยุบเป็นตำบล เมื่อ พ.ศ. 2457 จนถึง พ.ศ. 2500 ได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ และเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2508 ได้ยกฐานะเป็นอำเภออีกครั้งจนถึงปัจจุบัน

2.เนื้อที่/พื้นที่

823 ตร.กม.

3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป

มรสุม 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

ที่มา : ศูนย์บริการอำเภอ (http://www.amphoe.com) และ วิกิพีเดีย
งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
 602 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-409123-5 โทรสาร: 054-409125